Kesme, Sıvama Kalıpları, CNC, Tel Erezyon, Pres Baskı İşleri, Prograsif Kalıplar
Tüm Dillerde Çeviri
İletişim Bilgileri

contact

Tel : 0212 674 73 10 Faks : 0212 493 11 51 Mail: info@senkalip.com

şen kalıp

Tedarikçi Sosyal Sorumluluk Politikamız

ŞEN KALIP’ın tedarikçileri arasındaki saygınlığı, kurumumuzun en önemli varlıklarından biridir. ŞEN KALIP, tedarikçileriyle karşılıklı güvene dayalı bir tedarik kültürü korumakta ve farklı düşüncelere ve kültürel çeşitliliğe değer vermektedir. Tüm tedarikçilerimie ırk, renk, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsi eğilim veya fiziksel özüre bakmaksızın eşit davranmaktayız. Belirli bir malın alınmasında fiyat seviyesini korumak için gözdağı vermek, teslimat programlarını ve sözleşmeleri bozmak gibi eylemler yapılmayacaktır.

 • Tedarikçilerin sağladıkları girdiler bazında sorumluluklarını yerine getirmelerini bekleriz:
 • Geri dönüşebilir, dönüşmüş ya da kolay sökülebilir
 • Düşük enerji gereksinimli
 • Yasal çalışma taleplerine uyum
 • MSDS veya Green Passport
 • Tehlikeli girdiler hakkında Montreal protokoluna uyum

Yönetimimiz, her bir paydaşımızın çabalarıyla kurumumuzun saygınlığının korunabileceğine inanmaktadır. İstenen dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce seviyesini yalnızca birlikte hareket ederek elde edebiliriz.

Kurumsal Sorumluluk Politikamız

ŞEN KALIP’ın saygınlığı, kurumumuzun en önemli varlıklarından biridir.

Yönetim Kurulu, grubumuzun temel taşı olarak dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce arasında doğru bir denge geliştirmeyi ve bu dengeyi sürdürmeyi hedeflemektedir.

Davranış Kuralları, hepimizin günlük seçimlerimiz, davranışlarımız ve kararlarımızda uymamız gereken kurumsal değerleri ve davranış kurallarını açıklamaktadır.

ŞEN KALIP Yönetim Kurulunun bu kurallarla ulaşmak istediği ana hedef, ŞEN KALIP’ın dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce kapsamında hareket etme kavramını nasıl yorumladığı konusunda rehberlik sağlamaktır.

ŞEN KALIP’ın değerleri, iç kural ve düzenlemeleri hakkında yüksek bir bilinç seviyesine sahip olmak, günlük faaliyetlerimiz için esastır.

ŞEN KALIP, karşılıklı güvene dayalı bir kültürü korumakta ve farklı düşüncelere ve kültürel çeşitliliğe değer vermektedir. Kültürel çeşitlilik arz eden bir iş gücünü teşvik etmekte ve tüm personelimize ırk, renk, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsi eğilim veya fiziksel özüre bakmaksızın eşit davranmaktayız. 18 yaş altında personel çalıştırmayız.

Bu Kurallara uyulması, işlerimizde bize bir avantaj sağlayacak ve ŞEN KALIP’ın uzun vadeli bekasına katkıda bulunacaktır.

Yönetimimiz, her bir çalışanımızın çabalarıyla kurumumuzun saygınlığının korunabileceğine ve hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, finansörler, denetmenler ve çalışanlar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza güven telkin edebileceğine tamamen inanmaktadır.

Bu değerler ve kurallar hakkında veya belli bir durumda bu değer ve kurallara nasıl uymanız gerektiği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, Personel Müdürlüğü’ne danışıp rehberlik istemeniz gerekir.

İstenen dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce seviyesini yalnızca birlikte hareket ederek elde edebiliriz.

Çevre Politikamız

ŞEN KALIP olarak;

 • Bütün operasyonlarımız ve projelerimiz süresince çevreye olan iklim değişikliklerini ve olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeyi,
 • Biyoçeşitlilik ve Ekosistemleri korumayı,
 • Üretimimizde ihtiyaç duyacağımız hammaddeyi ve doğal kaynakları sürdürülebilir ve en verimli şekilde kullanmayı
 • Faaliyetlerimizde olası olumsuz etkilerin (risk ve tehditler) önlenmesi ve azaltılması; olası olumlu etkiler (fırsatlar) bazında sürekli iyileştirici aksiyonlar gerçekleştirilmesini hedefleriz.

 

Bu amacımızı gerçekleştirmek için kuruluşumuzun tüm iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklentilerine uygun stratejik amaçlarını destekleyen hedeflerine bir çerçeve oluşturarak:

 • Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için, “ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMİMİZİ” dokümante edip; devamını sağlayarak performansını sürekli geliştirmeyi,
 • Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenli uygulayıp, izleyip, “KİRLENMENİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAYI”
 • Çevresel etkilerin ürün ve hizmetlerimizin yaşam döngüsünde (tasarım, tedarik, üretim, servis; ayrıca satış sonrası kullanımı ve elden çıkarılmasında) istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaklaşımın dikkate alınmasını,
 • Kendi çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı ve ilgili kamu kurum ve yetkilileriyle işbirliği içinde çalışmayı,
 • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize vereceğimiz eğitimlerle “ÇEVRE BİLİNCİNİ” aşılamayı,
 • Çevresel çalışmalarımızın ve bu alandaki başarılarımızın sonuçlarını ilgili tarafların erişimine açık olarak yayınlamayı,

TAAHHÜT EDERİZ.