Kesme, Sıvama Kalıpları, CNC, Tel Erezyon, Pres Baskı İşleri, Prograsif Kalıplar
Tüm Dillerde Çeviri
İletişim Bilgileri

contact

Tel : 0212 674 73 10 Faks : 0212 493 11 51 Mail: info@senkalip.com

eserdar

Kurumsal Sorumluluk Politikamız

ŞEN KALIP’ın saygınlığı, kurumumuzun en önemli varlıklarından biridir.

Yönetim Kurulu, grubumuzun temel taşı olarak dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce arasında doğru bir denge geliştirmeyi ve bu dengeyi sürdürmeyi hedeflemektedir.

Davranış Kuralları, hepimizin günlük seçimlerimiz, davranışlarımız ve kararlarımızda uymamız gereken kurumsal değerleri ve davranış kurallarını açıklamaktadır.

ŞEN KALIP Yönetim Kurulunun bu kurallarla ulaşmak istediği ana hedef, ŞEN KALIP’ın dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce kapsamında hareket etme kavramını nasıl yorumladığı konusunda rehberlik sağlamaktır.

ŞEN KALIP’ın değerleri, iç kural ve düzenlemeleri hakkında yüksek bir bilinç seviyesine sahip olmak, günlük faaliyetlerimiz için esastır.

ŞEN KALIP, karşılıklı güvene dayalı bir kültürü korumakta ve farklı düşüncelere ve kültürel çeşitliliğe değer vermektedir. Kültürel çeşitlilik arz eden bir iş gücünü teşvik etmekte ve tüm personelimize ırk, renk, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsi eğilim veya fiziksel özüre bakmaksızın eşit davranmaktayız. 18 yaş altında personel çalıştırmayız.

Bu Kurallara uyulması, işlerimizde bize bir avantaj sağlayacak ve ŞEN KALIP’ın uzun vadeli bekasına katkıda bulunacaktır.

Yönetimimiz, her bir çalışanımızın çabalarıyla kurumumuzun saygınlığının korunabileceğine ve hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, finansörler, denetmenler ve çalışanlar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza güven telkin edebileceğine tamamen inanmaktadır.

Bu değerler ve kurallar hakkında veya belli bir durumda bu değer ve kurallara nasıl uymanız gerektiği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, Personel Müdürlüğü’ne danışıp rehberlik istemeniz gerekir.

İstenen dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce seviyesini yalnızca birlikte hareket ederek elde edebiliriz.