Kesme, Sıvama Kalıpları, CNC, Tel Erezyon, Pres Baskı İşleri, Prograsif Kalıplar
Tüm Dillerde Çeviri
İletişim Bilgileri

contact

Tel : 0212 674 73 10 Faks : 0212 493 11 51 Mail: info@senkalip.com

Çevre Politikamız

ŞEN KALIP olarak;

  • Bütün operasyonlarımız ve projelerimiz süresince çevreye olan iklim değişikliklerini ve olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeyi,
  • Biyoçeşitlilik ve Ekosistemleri korumayı,
  • Üretimimizde ihtiyaç duyacağımız hammaddeyi ve doğal kaynakları sürdürülebilir ve en verimli şekilde kullanmayı
  • Faaliyetlerimizde olası olumsuz etkilerin (risk ve tehditler) önlenmesi ve azaltılması; olası olumlu etkiler (fırsatlar) bazında sürekli iyileştirici aksiyonlar gerçekleştirilmesini hedefleriz.

 

Bu amacımızı gerçekleştirmek için kuruluşumuzun tüm iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklentilerine uygun stratejik amaçlarını destekleyen hedeflerine bir çerçeve oluşturarak:

  • Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için, “ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMİMİZİ” dokümante edip; devamını sağlayarak performansını sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenli uygulayıp, izleyip, “KİRLENMENİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAYI”
  • Çevresel etkilerin ürün ve hizmetlerimizin yaşam döngüsünde (tasarım, tedarik, üretim, servis; ayrıca satış sonrası kullanımı ve elden çıkarılmasında) istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaklaşımın dikkate alınmasını,
  • Kendi çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı ve ilgili kamu kurum ve yetkilileriyle işbirliği içinde çalışmayı,
  • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize vereceğimiz eğitimlerle “ÇEVRE BİLİNCİNİ” aşılamayı,
  • Çevresel çalışmalarımızın ve bu alandaki başarılarımızın sonuçlarını ilgili tarafların erişimine açık olarak yayınlamayı,

TAAHHÜT EDERİZ.

Bir cevap yazın