Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

ŞEN KALIP olarak;

  • Bütün operasyonlarımız ve projelerimiz süresince çevreye olan iklim değişikliklerini ve olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeyi,
  • Biyoçeşitlilik ve Ekosistemleri korumayı,
  • Üretimimizde ihtiyaç duyacağımız hammaddeyi ve doğal kaynakları sürdürülebilir ve en verimli şekilde kullanmayı
  • Faaliyetlerimizde olası olumsuz etkilerin (risk ve tehditler) önlenmesi ve azaltılması; olası olumlu etkiler (fırsatlar) bazında sürekli iyileştirici aksiyonlar gerçekleştirilmesini hedefleriz.

 

Bu amacımızı gerçekleştirmek için kuruluşumuzun tüm iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklentilerine uygun stratejik amaçlarını destekleyen hedeflerine bir çerçeve oluşturarak:

  • Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için, “ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMİMİZİ” dokümante edip; devamını sağlayarak performansını sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenli uygulayıp, izleyip, “KİRLENMENİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAYI”
  • Çevresel etkilerin ürün ve hizmetlerimizin yaşam döngüsünde (tasarım, tedarik, üretim, servis; ayrıca satış sonrası kullanımı ve elden çıkarılmasında) istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaklaşımın dikkate alınmasını,
  • Kendi çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı ve ilgili kamu kurum ve yetkilileriyle işbirliği içinde çalışmayı,
  • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize vereceğimiz eğitimlerle “ÇEVRE BİLİNCİNİ” aşılamayı,
  • Çevresel çalışmalarımızın ve bu alandaki başarılarımızın sonuçlarını ilgili tarafların erişimine açık olarak yayınlamayı,

TAAHHÜT EDERİZ.

Yazar hakkında

Güler Bilişim administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Mesaj At
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz.?
Merhaba Şen Kalıp Hoşgeldiniz...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz...?